Over Ons

De workshop “Starten met MVO” wordt georganiseerd door Ethincon en Bureau MVO.
Door onze gezamenlijke jarenlange expertise met MVO vraagstukken dragen wij veel praktisch bruikbare kennis
over en bieden inspiratie aan organisaties die graag verantwoord en innovatief ondernemen. Deze workshop is daar een
voorbeeld van.

Over Ethincon

Ethincon staat voor “Ethische Innovatie Consultancy”. Ethincon richt zich op zowel profit als non-profit organisaties in Midden- en Zuid-Nederland en Vlaanderen. Ethincon helpt u om succesvol maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit betekent dat uw bedrijf bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen (people), duurzaam omgaat met het milieu (planet) en betere financiële resultaten haalt (profit). Duurzame verbeteringen realiseren, daar gaat het om. De kernwaarden hierbij zijn flexibiliteit, oprechte betrokkenheid en samenwerking.

Ethincon is heeft als doel een bijdrage te leveren aan een ethisch, maatschappelijk en sociaal meer verantwoorde manier van ondernemen in Nederland. Dit is nodig om de transitie naar een duurzame economische ontwikkeling te maken. Schoon water, schone lucht, een schone bodem, de instandhouding van ecosystemen en het voorkomen van kinderarbeid, honger, armoede en klimaatveranderingen zijn essentieel om Nederland en de rest van de wereld leefbaar te houden. Nu en later. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Ethincon koppelt dit maatschappelijk belang aan de economische doelstellingen van uw organisatie. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt kansen. Bijvoorbeeld door kostenbesparingen op energie, afval, grondstoffen en ziekteverzuim, door een hogere commerciële waarde als gevolg van een betere reputatie, een hogere arbeidsproductiviteit of door het introduceren van nieuwe producten en diensten die op de vraag naar duurzaamheid vanuit de markt inspelen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever. Investeren in MVO loont dus!

Kijk voor meer informatie op  www.Ethincon.nl of volg Ethincon op Twitter.

Ethincon

 

Over Bureau MVO

Zoekt u een ingevoerde communicatiepartner? Een innovatief bureau waarvan de mensen lokale, regionale, landelijke en internationale contacten onderhouden voor cross-sectorale samenwerking en co-creatie. Onze mensen zijn ingevoerd in duurzame innovatie, en weten wat er speelt. Voor ons zijn begrippen als circulair ondernemen, MVO, CSR, social entrepreneurship, biobased economie, duurzame mobiliteit, kanteling en sociale innovatie vrijwel dagelijkse kost. Daarom is Bureau MVO de beste partner voor organisaties die bezig zijn met innovatief en duurzaam ondernemen.

Bureau MVO is opgericht door Wouter Smit en Miranda van Oostrom. Zij werken al meer dan 13 jaar samen met een team van betrokken specialisten op communicatiegebied. Samen verzorgen wij diverse diensten: het opzetten van strategische samenwerkingen, het geven van strategisch communicatie-advies tot het uitvoeren van campagnes, het uitvoeren of coördineren van marktonderzoek. Van social media promotie tot videomarketing, van testimonial video of interviewvideo tot corporate video, van leadgeneratie tot free publicity.

Bureau MVO adviseert over de wijze waarop een organisatie communiceert over MVO activiteiten en duurzame initiatieven, zodat hier meerdere doelstellingen mee behaald worden. Niet alleen meer goodwill en meer klanten, maar ook trots en gemotiveerd personeel, en een voorsprong op de concurrentie zijn mogelijke doelen. Ethincon werkt samen met Bureau MVO om transparantie en communicatie op het gebied van MVO voor haar klanten te optimaliseren.

Kijk voor meer informatie op www.BureauMVO.nl of volg Bureau MVO op Twitter.
Bureau MVO