Inhoud workshop

Binnen veel organisaties is onvoldoende kennis aanwezig over de uitgebreide kansen die MVO biedt ten aanzien van het verbeteren, innoveren, en op verantwoorde wijze vergroten van de business. Daarnaast worden workshops veelal op een theoretische en weinig praktische wijze gegeven. Nu is er een workshop die uw organisatie daadwerkelijk praktische handvatten geeft om direct zaken aan te pakken.

Diverse organisaties hebben deze maatwerk MVO workshop inmiddels ervaren, waaronder bijvoorbeeld Stenden Hogeschool, zie hieronder:

Het programma van de workshop kan op maat gemaakt worden.
Een en ander is afhankelijk van de insteek die de workshop moet hebben en aan welke onderwerpen meer of minder
aandacht moet worden gegeven.

Voorbeeld programma
Wij passen de workshop aan in overleg met u. Wel geven wij hieronder een idee.
Om u een indruk te geven: het programma van de workshop kan er bijvoorbeeld
op hoofdlijnen als volgt uitzien:

9.00 uur          Ontvangst en kennismaking

9.30 uur          Presentatie: Starten met MVO (Ethincon)

In deze presentatie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Wat is MVO, wat is een circulaire en inclusieve economie?
  • Welke ontwikkelingen liggen er aan MVO ten grondslag?
  • De terminologie rondom MVO en duurzame ontwikkeling
  • De verschillende onderdelen van MVO
  • De aanzienlijke kansen die MVO biedt aan organisaties
  • Betrokkenheid medewerkers bij MVO vergroten
  • De stappen die doorlopen kunnen worden om MVO vorm te geven in uw organisatie

11.00 uur        Koffiepauze

11.15 uur        Presentatie: MVO en communicatie (Bureau MVO)

In deze presentatie worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

  • Effectief communiceren over MVO
  • De kansen die MVO biedt op het gebied van sales, marketing en communicatie
  • Hoe u MVO kunt inzetten binnen uw interne en externe communicatie- en marketingbeleid

12.30 uur        Lunchpauze

13.15 uur        Workshops MVO
Tijdens het middagprogramma worden er diverse workshops gegeven waarbij u in kleine groepen zelf aan de slag gaat met MVO. Op een prettige en interactieve manier leert u verschillende onderdelen van MVO kennen en krijgt u een goed beeld van wat MVO voor uw organisatie kan betekenen.

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Vervolg workshops

16.00 uur        Samenvatting en vragen

17.00 uur        Afsluiting en contactuitwisseling